top of page

OM VÅRA TJÄNSTER

Hur kommer det sig att du besiktar din bil regelbunden, men inte din kropp?
 

Våra tjänster är för dig dig som känner dig trött trots att du får sömn, likaväl för dig som sömnen krånglar för.
Och hur funkar magen? Är du gasig, har diarre eller är hård? Har du huvudvärk?
Känner du dig inte frisk men enligt besök och blodprov hos läkare är alla värden bra?

Jo, symtomen kan vara många och ibland har vi haft dem så länga att det blivit ett normaltillstånd.
 

På Optimera Hälsoklinik arbetar vi enligt den funktionsmedicinska modellen, vilket innebär att vi alltid söker orsaken till symptom och varför dessa har uppstått.

Vi dämpar inte symptom utan söker istället efter orsaker. Det innebär att vi genomför en typ av detektivarbete genom b.la. hälsoformulär, frågor och analyser.

Dagens livsstil är en avgörande orsak till om sjukdom eller ohälsa uppstår.
Vi vill hjälpa dig att optimera din hälsa, så att du inte bara lever längre utan också lever ett friskt liv.


DIN LIVSSTIL IDAG PÅVERKAR DIN HÄLSA IMORGON.

WELLNESS-SCREENING
HÄLSOUNDERSÖKNINGAR

Wellness-Screening är ett datorstött Lifestyle Management System som tar reda på hur din livsstil påverkar din hälsa.

 

HUR GÅR DET TILL?

 

En Wellness-Screening är enkel att genomföra och tar ca 5 minuter.
Screeningen kommer ge oss svar på några av följande 40-60 olika fysiologiska hälsomarkörer:

wellness-badge-2.png
 • Kroppsammansättning

 • Kondition

 • Stress

 • Hjärnan 
  (serotonin, dopamin och mental stress)

 • pH värde och oxidativ stress

 • Låggradig inflammation

 • Hjärta & kärl
  (hemodynamik och vaskulär ålder)

 • Matsmältning

 • Underfunktion sköldkörtel

 • Autonoma nervsystemet kopplat till utmaning

 • Cirkulation inklusive endotel funktion

 • Insulinresistens och komplikationer vid diabetes

Hos oss kan du boka wellness-screening i form av en Liten hälsoundersökning alternativt en Stor hälsoundersökning. Se priser & tidsbokning.

Skärmavbild 2017-12-03 kl_ 02_01_33.png

LABORATORIEANALYSER

Utöver hälsoundersökningar kan vi även hjälpa dig med tester. På Optimera Hälsoklinik samarbetar vi med Nordic Lab som i sin tur har samarbete med noga utvalda laboratorier i hela världen. Dessa ger oss ett brett utbud av medicinska laboratorieanalyser, vilka är till stor hjälp vid det detektivarbete som en funktionsmedicinsk utredning innebär.

 

Tester kan göras inom bland annat;
Födoämnesallergier, Mage/tarm, Näringsstatus, Hormoner, Toxiner, Infektioner & Immunförsvar.

Hos oss kan du även beställa DNA-analyser inom följande områden;

Health, Diet, Sport, Mind, Skin & Östrogen.

Vi samarbetar även med Werlab när det gäller blodanalyser. Som klient hos Optimera Hälsoklinik får du ta del av vår rabatt hos Werlab.

Efter utförda lab.analyser hjälper vi dig att tolka dina svar och ger rådgivning vid behov.

 

bottom of page